دانلود کاتالوگ

دانلود کاتالوگ ها به دو دسته تقسیم می شود. فایل صنعتی شامل دستگاه های پرس برک ، گیوتین ،لیزرهای برش HSG و Baykal ،لیزر جوشکاری،پلاسما و... می باشد. فایل نیمه صنعتی شامل دستگاه های برش و حکاکی غیرفلزات مانند چوب و پارچه و... دستگاه های دو منظوره فلز و غیرفلز می باشد.