انواع دستگاه های لیزر حکاکی

انواع دستگاه های لیزر حکاکی

انواع دستگاه های لیزر حکاکی فهرست مطالب لیزر چیست؟ لیزر دستگاهی می باشد که با استفاده از فرایند گسیل خود القایی تشعشعات الکترومغناطیسی، نور را تقویت کرده و پراکنده می کند. لیزر نوعی ابزار یا دستگاهی است که پروتو های باریک و موازی از نور را که طول م…
حکاکی لیزری روی چرم​

حکاکی لیزری روی چرم​

حکاکی لیزری روی چرم​ حکاکی چیست و از چه طریقی صورت می گیرد؟ حکاکی نوعی هنر است که بر روی اجسامی مانند چوب ، فلزات ، کاشی ها و... طرح و نقش ایجاد می کند حکاکی با به وجود آوردن فرورفتگی ها و برجستگی های گوناگون روی اجسام انجام می شود که در گذشته…
لیزر پانچ